Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Bu Gizlilik İlkeleri Tatil Furyası  (Türsab Belge No:17016) tarafından Sitemizin Gizlilik Konusundaki Sorumluluklarının Tespiti Için hazırlanmıştır. Site Ziyaretçisi, Site Sayfalarını, Şahsi Herhangi Bir Bilgi Vermeden Ziyaret Edebilir, Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Alabilir, Kurumsal Bilgilerimize Ulaşabilir. Bazı Bölümlere Ulaşabilmeniz Ya Da Bazı Hizmetlerden Yararlanabilmeniz İçin Kayıt Olmanızın Gerekeceği Alanlar Olabilir. Bu Alanlarda Şahsi Bazı Bilgilerinizi Vermeniz İstenebilir.

Tatil Furyası Turizm ve Tic.Ltd Şti. tarafından, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler talep edilebilir. Kişiye Özel Bilgiler, kullanıcıların sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır.

Bir Başka Üyenin veya Tatil Furyası Turizm ve Tic.Ltd Şti. Bünyesi Haricinde Herhangi Bir Kişi ya da Kuruluşun Sizinle İlgili Bilgilere Ulaşması ve Bunları Değiştirmesi Mümkün Değildir. Resmi Makamlardan Gelecek Talepler Bu Hükmün İstisnasıdır.

Üyelik İptali İle Birlikte, Sisteme Kayıtlı Olan Tüm Bilgiler Silinecektir.

Bu Siteyi Kullanarak Tatil Furyası Turizm ve Tic.Ltd Şti. Gizlilik Politikasını Kabul Ettiğinizi Belirtmektesiniz. Şirket Yönetsel Kararlarına Bağlı Olarak, Her Zaman Bu Politikaya Değişiklik, Ilave veya Çıkartma Yapma Hakkını Saklı Tutmaktayız. Bu Hüküm ve Şartlarda Yapılan Değişikliklerin Ardından Bu Web Sitesini Kullanmaya Devam Etmeniz, Bu Değişiklikleri Kabul Ettiğiniz Anlamına Gelir.

Kredi Kartı ve Kişisel Bilgileriniz

Tatil Furyası Turizm ve Tic.Ltd Şti. İnternet Sistemimize Üye Olurken Tarafınızdan Talep Edilmiş Olan Bilgiler ve Rezervasyon Sırasında Aldığımız Kredi Kartı Bilgileriniz, Güçlü Güvenlik Standartları Altında Korunmaktadır. Bilgileriniz, Browserların Kendi Sağladıkları Güvenlik Standartları Çerçevesinde Güvenliktedir. Tüm Özel Bilgilerinizi İnternette Şifreleyen Güvenlik Protokolleri Kullanılır.

Tatil Furyası  (Türsab Belge No:17016) 

TUR SÖZLEŞMESİ VE ÖDEMELER TUR KAYIT SÖZLEŞMESİ REZERVASYON ve SATIŞ

Tatil Furyası (Türsab Belge No:17016) 

Sözleşme Tarafları İş Bu Sözleşme; Tatil Furyası ile Ek’te rezervasyon Tur Kayıt Formunda Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Tatil Paketi Bilgileri Belirtilen Tüketici Arasında Akit Olmuştur.

I – Tatil Furyası Yurt İçi ve Yurtdışı Gezilerine Kayıt Yapılırken Toplam Ücretin %25'i ön ödeme veya kredi kartı havale ile alınır.

II – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

1.Tüketicinin, Tatil Furyası Aracısına Yazılı Veya Veri Saklayıcısı İle Bildirmek Kaydı İle

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Turlarda 7 Gün Öncesinden Sözleşmeyi Tek Taraflı Fesih Hakkı Bulunmaktadır.

PROMOSYON OLARAK SATIN ALINMIŞ VE NORMAL TUTAR ÜZERİNDEN İNDİRİM YAPILMIŞ TURLARDA İADE VE

DEĞİŞİKLİK OLMAZ.

Tatil Furyası Tura Katılacak Kişilerin Yeterli Sayıya Ulaşamaması Veya Operasyonel Nedenlerle Paket Turun Kısmen Veya Tamamen İptalini Hareket Tarihinden En Az 21 Gün

Öncesine Kadar Tüketiciye Bildirmek Kaydı İle İptal Edebilir. Bu Durumda Tüketicinin Tazminat

Hakkı Yoktur. Tatil Furyası Tüketiciden Aldığı Tüm Ödemeleri 7 İş Günü İçerisinde Tüketiciye

İade Edeceğini Taahhüt Eder.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iptal müşteri tarafından yapılır ise, banka komisyon oranı tutarında kesinti yapıldıktan sonra kalan kısım müşteri hesabına aktarılır. Eft ile yapılan ön

ödemelerde kesinti yapılmadan iptal bedeli müşteri hesabına aktarılır.

4.Tüketici, Paket Tura Devam Etmesinin Veya Otel Rezervasyonu Uyarınca Konaklamasının Mümkü

Olmaması Durumunda, Hareket Tarihinden En Az 7 Gün Önce Tatil Furyası’na Bildirerek

Rezervasyonunu, Paket Tur Açısından Geçerli Tüm Koşulları Yerine Getirecek Üçüncü Bir Kişiye

Devredebilir. Bu Durumda Paket Turu Veya Konaklama Rezervasyonunu Devir Eden Ve Devir Alan

Kişiler Tatil Furyası’na Karşı Bakiye Tutarının Ve Söz Konusu Devirden Doğan Tüm Ek Masrafların

Ödenmesinden Müteselsilen Sorumludurlar. Devredilen Turlarla İlgili Olarak Vize İşlemi

Tamamlanmış Olan Tüketicilerin Vize Bedelleri İade Olmaz. Paket Turu Devir Alan Tüketicilerin İse

Vize Sorumlulukları Kendilerine Ait Olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER Kanunlarda Yer Alan Mücbir Sebep Halleri, Gerekli Tüm Özeni Göstermiş Ve Önlemleri Almış Olmasına Rağmen Olağanüstü Ve Öngörülemez Nitelikte Olan Olaylar Yüzünden Ortaya Çıkan Ve Paket

Turun Başlamasına, Devamına Veya Sonlanmasına Engel Oluşturan Haller, Acentanın Ortaya Çıkan Olay

Üzerinde Herhangi Bir Etkisinin Olmadığı Haller Tatil Furyası İçin Mücbir Sebep Sayılır.

Bu Haller;

A) Yer Sarsıntısı, Yangın, Yanardağ Patlaması, Sel, Fırtına, Kasırga, Sis, Çığ, Yıldırım Gibi Ve Bunlarla Sınırlı Olmaksızın Doğal Afetler Veya Salgın Hastalıklar İle Nükleer, Kimyasal

Felaket Veya Serpintiler İle Salgın Hastalıklar Ve Bunlarla Sınırlı Olmaksızın Benzer Durumlar Ve

Olaylar İle Olağanüstü Haller

B) Türkiye’de Sınır Komşularında Veya Paket Tur Kapsamında Gidilecek Ülke/Ülkelerde, Sınır Kapılarında Ve /Veya Sınır Kapısına Komşu Ülkede, Uluslararası Hava Kara Ve Deniz Ulaşımını

Engelleyen Olağanüstü Hallerde, Savaş Veya Seferberlik Halleri, Halk Ayaklanmaları, Saldırı Veya

Terör Hareketleri, Sabotajlar, Isyanlar, Işgal Ve İç Savaş, Devrim, Ayaklanma, Zorla El Koyma,

Askeri Darbe Veya Yönetime Zorla El Konulması, Sivil Kargaşalar, Endüstriyel Anlaşmazlıklar,

Hükümet Yaptırımları, Ambargo, Grevler, Lokavtlar, Limanların Kapalı Veya Dolu Olması Ve Bunlarla

Sınırlı Olmaksızın Her Türlü Olağanüstü Haller Veya Çalışanları İşten Alıkoyabilecek Haller

Mücbir Sebebin Mevcut Olduğu Hallerde Tatil Furyası Sözleşmenin Hiç Veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinden Doğan Zararlardan Sorumlu Tutulamaz. Tatil Furyası İle O Yerdeki Temsilcileri,

Tüketicinin Zor Durumda Kalması Halinde Hızlı Bir Şekilde Yardımda Bulunmakla Yükümlüdür.

Tüketici, Rezervasyonunu Kendisinin Veya Birinci Dereceden Akrabalarının 10 Günlük Mutat İşgaline Engel Rahatsızlıklarını Veya Ölümlerini Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden Alınacak

Çift İmzalı Resmi Bir Rapor İle Veya Ölümlerini Resmi Makamlardan Alınacak Doküman İle

Belgelemesi Halinde İptal Hakkına Sahiptir.

Kayıt Esnasında

Verilen Tur Programları Örnek Programlardır. Tur Programlarında Belirtilen Ekstra Turların

Organize Edileceği Tarihler Ve Yerler Değiştirilebilir. Ekstra Turlar TATİL FURYASI OLARAK DEĞİŞTİR Için Yerine

Getirilmesi Zorunlu Yükümlülüklerden Değildir. Tüketici Tura Ekstra Turların Varlığı Nedeni Ile

Katıldığını Ileri Süremez.

Sözleşmede Imzası Bulunmayan Ancak Sözleşmeye Konu Geziye Katılan Tüketici(Ler), Bu Sözleşmeyi Imzalaması Ile Sözleşme Hükümlerini Kabul Ve Taahhüt Etmiş Sayılırlar. Bu Geziye Katılan

Tüketiciler, Imzalamış Olmasalar Dahi, Taraflar Arasında Geçerli Olacak Bu Sözleşme Şartlarını

TATİL FURYASI OLARAK DEĞİŞTİR Broşürü, TATİL FURYASI OLARAK DEĞİŞTİR Internet Sitesi Ve Ilanlar Nedeni Ile Öğrenmiş, Geziye

Bu Sözleşme Şartlarında Katılmayı Kabul Etmişlerdir. Bu Nedenden Dolayı Tüketicinin Turu Iptal

Etme Hakkı Doğmaz.

Tüketicinin Başladığı Turu, Hizmetin Kusurlu Olduğundan Bahisle Terk Etmesi Halinde, Turu Terk Ettiğini Acenta Yetkilisine Ve Konakladığı Otele Sebepleri Ile Birlikte Yazılı Olarak Bildirmek

Zorundadır. Aksi Halde Tüketici Turu Ayıplı Hizmet Nedeni Ile Değil Şahsi Gerekçeler Ile Terk

Etmiş Sayılır Ve Hizmeti Alıp Kullanmış Addolunur. Tüketicinin Şikayetçi Olduğu Hususları

Hizmetin Ifası Sırasında Yazılı Olarak Yetkiliye Bildirmesi Iyi Niyetli Tüketicinin Özen

Borcudur. Tüketici, Sözleşmenin Hiç Ya Da Gereği Gibi Ifa Edilmemesi Halini Hizmetin Ifa Edilmesi

Gerektiği Ya Da Ifa Edildiği Tarihten Itibaren 30 Gün Içinde Ilgili Hizmet Sağlayıcısına Ve

Seyahat Acentasına Bildirmek Zorundadır

Tüketicinin Satın Almış Olduğu Tur Programındaki Gezinin Başlamasından Sonra Meydana Gelen Değişikliklerden TATİL FURYASI OLARAK DEĞİŞTİR Sorumludur. TATİL FURYASI OLARAK DEĞİŞTİR Tüketici Aleyhine Olduğu Ve Zarar

Gördüğü Aşikar Değişiklikleri, Gezi Sırasında Veya Gezi Sonrasında Tazminatın Hesaplanması TÜRSAB

Çizelgesi Hükümleri(TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) Uyarınca

Tüketiciye Bedel Veya Hizmet Iadesi Şeklinde Tazmin Edebileceği Gibi, Aynı Zamanda, Fiyata Dahil

Olmayan Ve Gezi Esnasında Tüketiciye Verilen Ek Hizmetler Ile De Telafi Yoluna Gidebilir. Ek Veya

Ikame Hizmetlerin Tüketici Tarafından Alınıp Kullanılmış Veya Tüketilmiş Olması Tüketicinin Bedel

Iadesi Ve Tazminat Haklarını Ortadan Kaldırır.

Bu Sözleşmede Yazılı Olmayan Hususlarda; Yürürlükteki Ilgili Mevzuat Hükümleri, IATA,IHA,UFTAA Konvansiyon Hükümleri,Sivil Havacılık Kanunu,Türkiye’nin Dahil Olduğu Uluslar Arası Sözleşmeler

Ve Bunlara Bağlı Olarak Çıkartılmış Tüzük,Yönetmelik,Genelge Ve Tebliğler Tatbik Olunur.

Sözleşmeden Doğacak Uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu Yetkili Olup, Kurulun Usulleri

Geçerlidir.

Tüketici Sözleşmede Beyan Ettiği Isimlerin Kimlik Ve Pasaporttaki Yazılış Şekli Ile Doğruluğundan Sorumludur.

Taraflar Arasında Iki Nüsha Olarak Tanzim Edilmiş Bulunan Iş Bu Paket Tur Sözleşmesi, Tur Kayıt Formu Ile Birlikte Önlü Arkalı Olarak Tanzim Edilmiş, Okunmuş, Müzakere Ve Kontrol Ile

Birlikte Imza Altına Alarak Kabul Etmişlerdir. İmzalanmasa daha mail yolu ile diğital olarak

tebliğ edildiğinden geçerli sayılacaktır.

KATILIMCI YA DA KATILIMCI ADINA

İMZA:

ACENTA

TATİLFURYASİ.COM

Contact Us

Follow Us

logo
+90 850 480 74 94
User